fbpx

Nye arbeidstider for yrkessjåfører i Bergen!

Delte vakter og ukurant arbeidstid.

Vi skal begynne på jobb midt på natten, så skal vi ha fri noen timer til felles hvile om morgenen og så jobbe noen timer.
Eventuelt så kan vi begynne dagen kl 0930. Utpå dagen er det igjen noen timers felles hvile før man jobber til sent på kveld igjen.


Dette gjør jo at yrket blir enda lettere å kombinere med familielivet.

Fra første februar øker takstene for å utføre nødvendig varetransport i Bergen by store deler av dagen.

Mandag til fredag klokken 06:30 – 09:00 og 14:30 – 16:30: 90 kroner
Mandag til fredag utenom rush og lørdag til søndag: 38 kroner
Kanskje noen bare har glemt at yrkestransporten ikke bare kjører rundt på gøy for å forurense å lage kø. Men at de faktisk gjør det fordi samfunnet trenger denne transporten?
Kanskje de derfor bare har glemt å frita yrkestransport for bompenger?
Og hva med det faktum at en moderne lastebil faktisk har lavere utslipp fra eksosen enn det en moderne dieseldrevet personbil har?

Hvem skal vi ringe å si det til?

Norsk transport, hvordan kan den reddes?

Skremte bilister ringte politi og Statens vegvesen. Nå mister sjåføren førerkortet - Fremover.no
Kan norsk transpotrnæring reddes? – Fremover.no

Etter å ha fulgt med i media den siste tiden er det ikke tvil om at det florerer av tyngre kjøretøy som gjør mye rart.

Enten de står fast, bryter kjøre og hviletid eller alle andre slags mulige og ikke mulige ting. Noen kjører til og med rundt helt uten lys. Hvordan skal vi i Norge få slutt på denne galskapen ? Dette gjelder jo dessverre både norske og utenlandske biler.

 
Ansvaret her ligger jo helt klart på fører og eier av bilene. Rent juridisk er det sjåføren som har ansvaret for transporten, men denne er i mange tilfeller presset av arbeidsgiver til å jobbe med det han/hun har, innenfor de tidsrammer som er gitt. Lovlig eller ikke. Kunde / transportkjøper har nok også ett ansvar, om ikke juridisk så i alle fall etisk, men det er lett å skyve det fra seg. Når man kjøper en tjeneste forventer man gjerne at den skal bli profesjonelt utført. Men når man konsekvent kjøper den billigste tjenesten man kan finne i ett presset marked, kan man da forvente å få topp kvalitet?

Det er ikke lett å gjøre noe med dette, men vi mener det er en enkel ting som kan gjøres:
Hvis vi kan klare å få media til å fokusere på hvem sin last / hvem oppdragsgiver er når de omtaler en sak om store kjøretøy. På den måten vil kanskje noen transportkjøpere velge å legge en 1000 lapp ekstra i frakten, for å kunne benytte ett selskap hvor sannsynligheten for negativ mediaomtale er mindre.

Ett sted må vi begynne hvis vi skal klare å redde stumpene av norsk transportnæring, får vi media med oss?

Statlig prispressing! (brev til samferdselsdepartementet)

Kjære samferdselsdepartement, kjære Ketil Solvik-Olsen ( FrP )
Hele Norges kjære Bring. Vår bedrift, eid av det norske folk gjennom Staten Norge.
Er det ett overordnet mål å nedlegge norske arbeidsplasser, bare overskuddet blir høyt nok? Spiller det ingen rolle hvem og hvilket materiell som ferdes langs norske vinterveier?
Er kapitalismen blitt så viktig at forhold rundt sikkerhet og trygging av norske arbeidsplasser ikke betyr noe lengre?

Det er nå gått over en mnd siden vi la ut statusen vår om at vi hadde mistet kjøringen vår da vi mente prisen ikke lenger var forsvarlig å kjøre for, og at de deretter prøvde å overta vår sjåfør. På denne tiden har det skjedd lite hos oss, vi har ikke hørt et ord fra Bring. Når vi la ut statusen så var vi selvfølgelig klar over at det kom til å bli sånn.
Hos Bring derimot har det skjedd masse. Mange saker om biler og sjåfører som ikke burde vært på veien i det hele tatt, langt mindre på veien i Norge. Senest i dag kom det en sak om en Tyrkisk semitrailer som hadde det meste galt.

Bring vet som vanlig ingen ting om hverken at det skjer eller om hvordan, men skal selvfølgelig ta det opp med sin underleverandør. Når man er en liten brikke i ett stort system er det enkelt å gjemme seg bak underleverandører. Alle bransjer gjør dette, noen oftere enn andre. Bring ser ut til å være en av de som gjør det oftest, likevel ser det ut som om de fortsetter å støtte seg på tvilsomme underleverandører med svært varierende kvalitet.

Den norske transportbransjen er nødt til å dø helt ut dersom dette fortsetter. Og med den dør andre rundt oss. Tungbilverksteder, bilpåbyggere, drivstoffforhandlere, IT bedrifter og regnskapsbyråer er eksempler på bedrifter som i dag har lastebilnæringen som kunder.
Med de gode tidene Norge har hatt de siste 40 årene har vi malt oss inn i ett hjørne. Det er dyrt å drive virksomhet i Norge med vårt lønnsnivå. Transportnæringen er vel en av de ytterst få som fremdeles er lavtlønnet når man ser lønn i forhold til arbeidstimer og arbeidsforhold. Men lastebiler frakter store volum eller mye vekt. Det er ikke så mange kroner som skal til pr kilo eller kubikkmeter for å kunne drive transport på en forsvarlig måte, med norsk arbeidskraft ansatt under norske forhold i trygge kjøretøy.
Dersom regjerende myndigheter ikke snart tar grep og sørger for at Bring, sin egen bedrift, ikke fortsetter med å lede an med å presse underleverandørenes priser ned forbi forsvarlig nivå vil i løpet av få år kun se nedslitte gamle biler hvor flertallet er registrert og drevet fra ett lavkostland. Inntil de store faktisk blir sitt ansvar bevisst er vi på full fart mot en transportbransje som kvalitetsmessig kan sammenlignes med den som var i gamle østblokkland på midten av 90 tallet. Vanvittige videoer som vi ser på Youtube, filmet i Russland, kan snart filmes på norske riksveier.

Det finnes heldigvis fremdeles kunder som verdsetter kvalitet på transport og som velger å benytte norskdrevne transportører, i alle fall på lokal og innenlands transport som er det markedet vi kjenner best. Vi ønsker fremdeles gjerne å kjøre for Bring, og alle andre store samlastere for den saks skyld. Vi vil selvfølgelig gjøre vår del for å stille med miljøvennlig materiell og kompetente norsktalende sjåfører som kan representere kundene på en utmerket måte, men ja, vi må ha en fornuftig betaling for å kunne gjennomføre dette!
Det er ikke lengre forsvarlig å kjøre en ny moderne Euro 6 klassifisert lastebil på de kontraktene Bring tilbyr, derfor ender vi stadig opp med tyrkiske vogntog, og sjåfører som aldri har sett snø før!
Og det verste, det er at det er den norske stat som legger opp til at det skal bli slik…

tmp

 

Mistet kjøring for Bring

Vi har hatt stabil og god kjøring for statseide Bring i flere år.

Opptil flere biler for dagen. Da var det selvfølgelig kjedelig for oss at de plutselig skulle presse oss til å kjøre for en pris som vi mener er langt under det som er fornuftig. Vi ble derfor kastet ut på dagen.
At der finnes bileiere som er villige til å kjøre gratis, ja det må vi bare akseptere.
Men at den statseide bedriften etterpå tar kontakt med vår sjåfør å gir jobbtilbud…
Det synest vi faktisk er ganske usmakelig.

Heldigvis finnes der fremdeles kunder som skjønner at skal man kunne tilby biler/sjåfører så må det faktisk koste noen kroner.
Vi i WTL skal fortsette å tilby transport til fornuftige priser, og sjåførene våre skal selvfølgelig snakke Norsk.
Ønsker alle en fortsatt fin juletid.

Cart
  • No products in the cart.